Kuu

Feminiinisyyden symboli, universaali aikarytmin kuvaaja.